АРКАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ КАЗКА

Десна - мов шабля. Вал старезний.

Мазепи дім. Гармати в ряд,

Поринувши у сон давнезний

Сумною вартою стоять.

Аркадій Казка

"Романтичне"

Аркадій Казка Народився 23 вересня (11 вересня за старим стилем) 1890 року в Седневі, у родині, що походила з козаків. Батько поета був чоботарем, любив спів та музику, керував церковним хором. Привчав до цього і сина. В родині було 7 дітей – три сини і чотири доньки.

Будучи ще учнем реального училища Аркадій Казка разом з товаришем Павлом Тичиною співали в хорі і жили при монастирі. Разом ходили на «суботи» до Михайла Коцюбинського. Саме в Чернігові Аркадій відчув себе українським поетом – не Сказкиним, (як його записували діловоди) – а Казкою.

Працював креслярем у Чернігівській земській управі, утримуючи трьох сестер і племінницю. Революцію 1917 року зустрів захоплено, відповідним настроєм пронизані вірші того періоду.

Разом з дружиною Ганною Павлівною вчителював у сільських школах на Київщині, після громадянської війни йому було присвоєно звання Заслуженого вчителя УРСР.

У 1925 році поет з дружиною та двома синами виїхали до Одеси.

Продовжував вчителювати, писав вірші, перекладав. 10 вересня 1929 року поета арештували і відправили в одеську в’язницю. Не витримавши знущань слідчих, 23 вересня 1929 року покінчив життя самогубством.

Збірка творів «Васильки» – зразок високого поетичного мистецтва, що відображає настрої українського інтелігента, сина свого часу, який щиро оспівував революцію. Водночас служив своєму народові, і це йому не було пробачено.

БУРЯ

Сонет-акростих

Хуртовина скажена в'ється в полі.

Аж свище вітер. Вже нема доріг.

Й провідний дзвін ніхто б учуть не зміг,

Жадання повний вдома буть,— ніколи!

Инакше, як до хаоса сваволі,

Вести не може божевільний сніг.

Елегій чарівних та знання любих втіх

Уже не знати нам у сніговім околі.

Кривавий розіп'явсь над світом смок,

Розпуста з голодом ведуть танок…

А нам?.. Чи жде нас де краси країна?

І глас роздавсь, мов великодній дзвін:

«Надії промінь я— не труп, не тінь,

А край краси і правди— Україна!»

МОРЕ

Сонет

Пірнув мій зір углиб, у синю просторінь,
Пірнув— і там замість землі звичайних меж
Він раптом уловив її круглясту тінь
І вибух захвату поніс від узбереж.

Щез порт, маяк, і мол, і рух тих комашин,
Між скель рудих себе я вже не чув— себе ж!
Всесвіт і я— та це ж хтось юний був один,
Що весело сміявсь між сизих безбереж.

Блищав у далечах десь парус, мов кинджал.
А той трьохтрубний ген ставав на край дуги…
Й спахнула у мені не радість вже, а шал:
Що друг морів забув земнії береги.

Що гордо трубами небес лани орав,
Що киль у безміри, мов плуга, він вривав.

Мій друг - Аркадій Казка. Тельнюк

ФОТО ІЗ СІМЕЙНОГО АЛЬБОМУ

Аркадій Казка

Аркадій Казка

Аркадій Казка

Аркадій Казка з батьком та братом

Аркадій Казка з матірю та сестрами

Дружина Аркадія Казки та син Левко
ЛІТЕРАТУРА :

1. Казка Аркадій. Самотність / Аркадій Казка // Літературно-науковий вістник [Текст]. Т. LXXIV : Річник XX. книжка IV - VI : Квітень - Червень. – Львів : Друкарня Наукового Товариства ім.Шевченка, 1919. – С. 5.

2. Казка Аркадій. Зорі / Аркадій Казка // Літературно-науковий вістник [Текст]. Т. LXXIII : Річник XX. книжка III : За березень. – Львів : Друкарня Акц.Т-ва "Петро Барський у Київі", 1919. – 241с. – С. 330.

3. Казка А. В. Васильки : поезії / А.В.Казка.— К.: Рад. письменник, 1989.— 261 с. - РЕЖИМ ДОСТУПУ...

4. Казка А. Листи / Аркадій Казка // Слово і час. – 1990. – № 9. – С. 48.

РЕСУРС ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ :

1. Аркадій Казка. блог "Стежками рідного краю".

2. АРКАДІЙ КАЗКА // ПОГИБШИЕ ПОЭТЫ– жертвы коммунистических репрессий. - Режим доступу : http://vcisch2.narod.ru/KAZKA/Kazka.htm. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.09.2015.

3. АРКАДІЙ КАЗКА. Біографія // УкрЛіб. Бібліотека Української Літератури. - Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=151. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.09.2015.

4. БЖЕНСЬКИЙ Р. Знайомство з Аркадієм Казкою. Присяга / РоманБженський, Тамара Демченко, Володимир Бойко // Газета День. Kiev.ua. - Режим доступу : http://m.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/znayomstvo-z-arkadiyem-kazkoyu-prysyaga. – Назва з екрану. – Дата публікації : 27.09.2015. - Дата перегляду : 16.09.2015.

5. ДЕМЧЕНКО Т. Аркадій Казка: поет із розстріляного покоління/ Т. Демченко // Сіверянський літопис: Всеукраїнський науковий журнал. – 2010. - №4/5. – С.193 – 200. - Режим доступу.

6. ДЕНЬ СМЕРТІ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, перекладача, педагога Аркадія Казки // ПРО ІНФОРМАЦІЙНА АҐЕНЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ. - Режим доступу : http://www.i-pro.kiev.ua/content/den-smerti-ukrayinskogo-poeta-perekladacha-pedagoga-arkadiya-kazki. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.09.2015.

7. МАЗУРЕНКО И. В. Выставка к 120-летию Аркадия Васильевича Казки / Мазуренко Ирина Васильевна // Днепропетровский национальный исторический музей им. Д.И. Яворницкого. Офіційний сайт. - Режим доступу : http://ru.museum.dp.ua/kazka.html. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.09.2015.

8. МАЗУРЕНКО І. В. «І світу білого не випив» (український поет А. Казка у листах та спогадах) / І. В. Мазуренко // Днепропетровский национальный исторический музей им. Д.И. Яворницкого. Офіційний сайт. - Режим доступу : http://ru.museum.dp.ua/article0531.html. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.09.2015.

9. ШКВАРЧУК В. ВИНУВАТИЙ, БО УКРАЇНЕЦЬ. Духовні скарби / Володимир Шкварчук // Чернігівщина incognita// Gorod.cn.ua портал Чернигова. - Режим доступу : http://www.gorod.cn.ua/city/knigi-o-chernigove/658-chernigivshina-incognita.html. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.09.2015.

10. ШУГАЙ О. В. КА́ЗКА Аркадій Васильович / О. В. Шугай // ЕСУ енциклопедія сучасної України. - Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12231. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.09.2015.

11. ШУГАЙ О. «ОДІССЕЯ» АРКАДІЯ КАЗКИ : есе / ОЛЕКСАНДР ШУГАЙ // Київська старовина. - Режим доступу : http://www.ursr.org/ks/93/02/html/31.html . – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.09.2015.

12. 1929 - Анкета письменника Аркадія Казки, який обвинувачувався в контрреволюційній організації / Державний архів Чернігівської області. Офіційний сайт. - Режим доступу : http://cn.archives.gov.ua/expos/temat/politrepresii/polit1.html. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.09.2015.
ЛІТЕРАТУРА ПРО ПОЕТА :

1. Віч-на-віч з казкою[Текст] : Листи Аркадія Казки до Василя Мисика // Березіль. - 2005. -№ 7-8. - С. 180-191 ; Березіль. - 2005. -№ 9. - С. 176-184 ; Березіль. - 2005. -№ 10. - С. 188-191 ; Березіль. - 2005. -№ 11. - С. 184-191 ; Березіль. - 2005. -№ 12. - С. 184-187 ; Березіль. - 2006. -№ 1. - С. 185-191 ; Березіль. - 2006. -№ 3/4. - С. 179-188 ; Березіль. - 2006. - С. 183-190 ; Березіль. - 2006. -№ 5. - С. 185-191.

2. Демченко Т. Аркадій Казка : талановитий поет народився в м. Седнів / Т.Демченко //Реабілітовані історією у 27 т. : Чернігівська область: у 3 кн. /редкол.: П. Т. Тронько [та ін.] ; обл. редкол.: В. М. Хоменко (гол.), О.Б. Коваленко, Т.П. Демченко, В.О. Дятлов, А.М. Острянко [та ін.].— Чернігів, 2010.— Кн. 2.— С. 540-546.

3. Демченко Т. Аркадій Казка: поет із розстріляного покоління / Т. Демченко // Сіверян. літопис.— 2010.— №4-5.— С. 193-200.

4. Деркачова О. С. Поезія Аркадія Казки та її місце в літературному процесі перших десятиліть ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ольга Сергіївна Деркачова; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2003. - 22 с.

5. Деркачова О.Текст і канон: формальний аспект лірики Аркадія Казки / О. Деркачова // Слово і час. - 2003. -№ 8. - С. 73-79.

6. Єрмоленко О. Зламалась ніжна квітка: до 70 річчя Аркадія Казки / О. Єрмоленко // Просвіта. – 1999. – 26 лист.

7. Зленко Г."...Світу білого не випив" : розповідь про життя і загибель поета Аркадія Казки / Г.Зленко // Літ. Україна.— 2010.— 18 листоп. (№42).— С. 6.

8. Казка А. Листи / Аркадій Казка // Слово і час. – 1990. – № 9. – С. 48.

9. Крижанівський С. Зажиттєві злигодні і посмертні поневіряння поета Аркадія Казки // Сіверян. літопис. - 1996. - № 1–3.

10. Крижанівський С. Зажиттєві злигодні і посмертні поневіряння поета Аркадія Казки // Сіверянський літопис. – 1996. – № 1. – С. 16 – 20.

11. Лашкевич О. (Оглоблин). Аркадій Казка (Сторінка з історії новітньої української літератури) / О.Лашкевич // Рідне слово: Місячник літ-ри, мист-ва і науки. Мюнхен, 1946. - Число 12. – С.66.

12. Лашкевич О. Аркадій Казка : сторінки з історії новітньої української літератури / О.Лашкевич // Літ. Україна.— 2014.—29 трав. (№22).— С. 15.

13. Міден Е. Педагогічна діяльність Аркадія Васильовича та Ганни Павлівни Казок / Едвін Міден // Матеріали науково-практичної конференції "Другі Фльорівські читання" 12 жовтня 2011 р. /ред. О. В. Клімова.— Чернігів, 2011.— С. 60-62.

14.Міяковський В. Біля джерел неоклясики [Текст] / В.Міяковський // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. - 2005. - N6. - С. 102-106.

15. Перерва А. Наодинці з Казкою : найповніше проАркадіяКазку, українського поета, педагога розповів... сам Аркадій Казка / Анатолій Перерва // Березіль. - 2005. -№ 5. - С. 149-162.

16. Тельнюк С. Залюблений у життя / С. Тельнюк // Літ. Україна. - 1970. - 18 верес.

17. Тельнюк С. Залюблений у нове життя: передмова / С. Тельнюк // Васильки / Аркадій Казка. – К., 1989. – С. 7-24.

18. Шкварчук В. Винуватий, бо українець. За матеріалами слідчої справи № 4748 Одеського окрвідділу ДПУ, ДАЧО, сп. 3208 / В. Шкварчук // Сіверщина. – 2004. – 16 січ. – С. 9 – 10.

19. Шкварчук В. Винуватий, бо українець : Аркадій Васильович Казка / В.Шкварчук // Чернігівщина incognita / гол. ред. О. Б. Коваленко та ін.— Чернігів, 2008.— С. 190-202.

20. Шкварчук В. Непокора Аркадія Казки. За матеріалами слідчої справи № 4748 Одеського окрвідділу ДПУ, ДАЧО, сп.3208 / В. Шкварчук // Літературна Україна. – 2004. – 3 черв. – С. 7.

21. Шугай О.В. Крапля сонця у морі блакиту : повість про Аркадія Казку / Олександер Шугай. Вибрані твори / Аркадій Казка ; [авт. передм. Григорій Кочур]. - К. : Смолоскип, 2010. - 663 с. : фотогр., 1 арк. портр. - ISBN978-966-2164-12-1.

22. Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту : есе про двох поетів / ОлександерШугай // Дніпро. – 1990. – № 12. – С. 78 – 131.

23 ШУГАЙ О. «ОДІССЕЯ» АРКАДІЯ КАЗКИ : есе / ОЛЕКСАНДР ШУГАЙ // Київська старовина. – 1993. - №2. – С. 30- 39. - Режим доступу...

24. Яновський О. Повернення Казки : видатний український поет Аркадій Васильович Казка народився в Седневі на Чернігівщині / О.Яновський // Гарт.— 2011.— 6 жовт. (№40).— С. 12.

Кiлькiсть переглядiв: 2098

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.