журнал Сіверянський літопис

Сіверянський літопис: всеукр. іст.-краєзнав. просвіт. журн. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Всеукр. тов. "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Нац. акад. наук України, Ін-т Укр. архіол. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Чернігів: [б. в.],1994. - Виходить раз на два місяці

Архів номерів журналу 2009-2015 рр. Національна бібліотека України ім.Вернадського.
Архів номерів журналу 1995-2015 рр. Журнал "Сіверянський літопис".


Русина О. Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського

Русина О.Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського/ О. Русина; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 1998. - 243 c.

У роботі розглянуто комплекс проблем історичного розвитку Сіверщини у XIV-XV ст., коли вона, як і більшість українських земель, перебувала у складі Литовської держави. Значну увагу в дослідженні приділено аналізу терміна "Cіверщина" й з'ясуванню його генетичних зв'язків. Детально простежено еволюцію політико-адміністративного устрою регіону. Охарактеризовані принципові тенденції соціально-економічного розвитку Сіверської землі у литовську добу. На широкому тлі міждержавних (литовсько-ординських і литовсько-московських) взаємин розглянуто політичні процеси зазначеного періоду.


Cіверщина в історії України

Сіверщина в історії України: зб. наук. пр. / Нац. заповідник "Глухів", Центр пам'яткознав. Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; редкол.: С. А. Слєсарев (голова) [та ін.]. - К. ; Глухів : Центр пам'яткознав. НАН України і УТОПІК, 2008.

Сіверщина в історії України, - 2009. - Вип.2. - 223 с.

Сіверщина в історії України. - 2010. - Вип. 3.

Сіверщина в історії України. - 2011. - Вип.4.

Сіверщина в історії України. - 2013. - Вип.6.павленко. мікротопоніми Павленко С. О. Мікротопоніми Чернігово-Сіверщини / Сергій Павленко ; ред. О. В. Ткаченко. – Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2013. – 600 с. - ISBN 978-966-502-543-6. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

У книзі зібрані матеріали про назви кутків, полів, лугів, урочищ, долин, ярів та інших об’єків рельєфу населених пунктів

Придесення. Видання стане у пригоді краєзнавцям, історикам,філологам, усім, хто цікавиться історією рідного краю.

Місюра О. Олишівка

Мисюра О.О. Олишівка у вінку століть. Присвячюю своїм землякам : [краєзнавче видання] / Мисюра О.О.– Чернігів, 2010. – 128 с. - ISBN 978-967-359-309-8. - РЕЖИМ ДОСТУПУ.

Книга знайомить з основиними віхами історії містечка Олишівка, що на Чернігівщині, з подіями, відомими людьми,побутом, традиціями та фольклором олишівців.Слов’янське перехрестя : поезії / ред. C. Реп’ях. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2010. – 296 с. - ISBN 978-966-2482-06-5

Ця книга – унікальна, бо в ній представлені твори сучасних авторів Чернігівщини, Брянщини та Гомельщини.

Книга розрахована на широкий загал читачів, шанувальників сучасної поезії.Ройська сотня Горобець, Сергій.Чернігівщина козацька. Ройська сотня. Історія створення, населені пункти, сотенна старшина [Текст] / Сергій Горобець, Ігор Ситий ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2012. - 167 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 114-166. - 500 экз. -ISBN978-966-2646-32-0. - РЕЖИМ ДОСТУПУ.

Видання містить упорядковану довідкову інформацію про Ройську сотню Чернігівського полку. Розглядається процес формування території сотні та її адміністративно-територіальний устрій. Списки сотенної старшини
супроводжуються біографічними довідками. Також детально розглядається історія кожного поселення, що входило до складу сотні: історія заснування, власники, кількість дворів, церкви, млини, школи, шпиталі, шинки, володіння старшини, приїжджі двори; перелічені основні козацькі родини та отамани.
Для істориків, краєзнавців та всіх, хто цікавиться історією УкраїниРоїще - село, сотенне містечко Ляшев О. В. Роїще - село, сотенне містечко: історико-етнографічний нарис / Олександр Вікторович Ляшев . - Чернігів : [б. и.], 2002. - 144 с. : іл. - Библиогр.: с. 133-144.

Ляшев Олександр Вікторович - майор Збройних Сил Укра­їни. Історик за фахом. По лінії матері походить з козацької родини с. Роїще.

В даній праці автор робить спробу висвітлити життя окре­мого населеного пункту - села Роїще (колишнього центру Роїської сотні Чернігівського полку), намагається показати реагування жи­телів на загальні історичні події.

Крім того автор зібрав та упорядкував систему звичаїв та обрядів мешканців села.

Книга видана за підтримки районного ю по встановленню і відзначенню державний видатних подій та ювілейних дат.


 Кондратьєв І. Під Литвою, Москвою та Польщею Кондратьєв І. Під Литвою, Москвою та Польщею (до історії сіл Чернігівського району у XV - першій половині XVII ст.) / І. В.Кондратьєв ; Чернігівська історична бібліотека. - Чернігів : Чернігівські обереги, 2005. - 152 с. - Бібліогр.: с. 108-151. -ISBN966-533-291-0.

Кондратьев Ігор Вікторович - к.і.н., доц. кафедри всесвітньої історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Це дослідження - спроба відтворити історію сіл на території сучасного Чернігівського району у литовську, московську та польську добу (у XV - першій половині XVII ст.). Видання розраховане на науковців, краєзнавців, викладачів історії, музейних працівників, студентів, широкий читацький загал.

Персональний сайт Ігоря Кондратьева.

СЕЛА ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ У XV - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. уривок з книги. Слід=

Ключник С. Слід вічності / Світлана Ключник ; літ. ред.. П.Дідовича. — Чернігів: Десна Поліграф, 2013. — 296 с.- РЕЖИМ ДОСТУПУ.

ISBN 978-966-2646-51-1.

Ключник Світлана Василівна — мистецтвознавець, народилася 1936 року в місті Чернігові, закінчила факультет теорії та історії образотворчого мистецтва Петербурзької академії мистецтв, багато років працювала у художньому відділі Чернігівського історичного музею, пізніше — в обласному художньому музеї. Друкувалася у всесоюзній, республіканській, обласній пресі та наукових зібраннях. Книга — результат багаторічного дослідження творчості народного художника України В.В.Ємця, а також розповідь про Чернігівщину, її історію та людей у рамках творчості митця, роздуми про розуміння мистецтва взагалі.Невтомний дослідник рідного краю

КУЗНЄЦОВ Г. О. Невтомний дослідник рідного краю / Герард Кузнєцов ; ред. Юлія Новицька. - ? , 2002. – 141 с.- РЕЖИМ ДОСТУПУ.

Збірник публікацій в пресі та особисті спогади Герарда Кузнєцова - почесного громадянина міста Чернігова. Історик і дослідник за покликанням ця людина все життя займався вивченням культових пам'яток Чернігова , організовував археологічні експедиції і вніс великий внесок у культурний розвиток Чернігівщини.
Сапон В. М. Таємниці назв наших міст і сіл Сапон В. М. Таємниці назв наших міст і сіл / Володимир Миколайович Сапон; Управління у справах преси та інформації. - Чернігів : КП "Видавництво "Чернігівські обереги", 2005. - 62 с. - (Рідні джерела). - Бібліогр.: с. 61-62. - ISBN966-533-279-1.

Погляньмо на карту сучасної Чернігівщини : на ній розсипано більше півтори тисячі населених пунктів - міст, селищ, сіл. І кожен із них має власну назву - часом неповторну, по-особливому колоритну, а то і химерну. Більшість із них є своєрідним люстерком, що відображає багатовіковуминувщину древнього Сіверського краю. Отож, спробуємо зазирнути до таємниць походження найбільш цікавих назв наших міст і сіл.Сапон. Седнів

Сапон В. М. Седнів. Історико-краєзнавчі етюди / В.М. Сапон. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Полиграф», 2004. – 92 с. - РЕЖИМ ДОСТУПУ.

Селище Седнів Чернігівського району - колишнє давньоруське місто Сновськ - має багату, захоплюючу, оповиту легендами історію. Славне воно своїми старожитностями, вікопомними подіями, іменами багатьох видатних людей, які тут бували, жили і працювали, славне воно і своєю сучасністю. Історико-краєзнавчі етюди про Седнів розраховані на історії, краєзнавців, старшокласників і студентів, широке коло читачів, які не байдужі до минувщини древньої Чернігово-Сіверської землі.Демиденко, В. В. Благоверные князья и святые земли Черниговской

Демиденко В. В. Благоверные князья и святые земли Черниговской / Вячеслав Демиденко, Петр Казновецкий ; Укр. Православ. Церковь, Черниг. епархия, Храм­центр "Всех святых Черниговских". ­ Чернигов : Деснянська правда, 2007. ­ 159 с. : ил. ­ Библиогр.: с. 158-­159. ­ ISBN 978­966­502­392­0. - РЕЖИМ ДОСТУПУ.

В книге приведены деяния во славу Христа черниговских князей, а также святителей, преподобных, мучеников, блаженных, имеющих отношение к Чернигово-Северской земле.
Історичний календар Чернігівщини за 1997 рік

Історичний календар Чернігівщини на 1997 рік. - К. : Чернігівського земляцтва. - РЕЖИМ ДОСТУПУ,

У календарі зібрані матеріали про історичні персоналії Чернігівщини від перших літописних згадок князів X -XI століть до наших днів - про тих, хто складає славу Сіверської землі , а також про членів товариства "Чернігівське земляцтво " у Києві. Тексти історичних матеріалів XVIII -XIX століть представлені орфографією того часу , щоб уникнути втрат при перекладах . Розрахований на масового читача.

РЕВІЗІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛКУ 1732 РОКУ

Ревізія Чернігівського полку 1732 року / упор. та вступ : Ігор Ситий, Сергій Горобець ; передмов. Ірина Кривошея. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. – 720 с. - ISBN 978-617-7223-12- 1.

У виданні вперше публікується повний текст унікальної пам’ятки – ревізії Чернігівського полку 1732 р. Матеріали ревізії дають можливість ознайомитися з кількісним і поіменним складом населення однієї з адміністративно-територіальних одиниць Української козацької держави – Чернігівського полку.

Для істориків, краєзнавців та всіх шанувальників історії України.Шкурко.

Шкурко Анатолій Никифорович : каталог виставки картин / [уклад. : Т.А. Сіденко, О.Д. Кудрявцева]. - Чернігів: Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012. – 25 с. - РЕЖИМ ДОСТУПУ,

Каталог має на меті ознайомити зацікавлених читачів з біографією та творчою діяльністю Шкурка Анатолія Никифоровича, як майстра живопису. Каталог виставки картин складений відділом інформаційно-бібліографічної роботи Наукової бібліотеки ЧДІЕУ. Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, працівників бібліотек та архівів. У каталозі дотримано хронологічний характер розміщення картин у прямій послідовності. Добір матеріалу завершено 16.05.2012 р. Опис здійснено згідно з Держстандартом ДСТУ 7.1-2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної справи. Бібліографічний запис.Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».Сергій Горобець. заснування сіл..

Горобець С. Заснування і походження назв сіл Чернігівського району / Сергій Горобець. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. – 216 с. - ISBN 978-617-7223-27-5. - РЕЖИМ ДОСТУПУ,

Видання являє собою спробу узагальнити відомості про час виникнення поселень Чернігівського району, чітко зафіксувати першу писемну згадку про них у джерелах, а також переосмислення давно відомих версій та гіпотез про походження назв. Автор систематизував результати археологічних досліджень на території регіону, зібрав до купи найдавніші джерельні згадки про села – як літописні, так і ХІV–ХVІІ ст. (до 1648 р. – часу утворення Гетьманщини). Узагальнені матеріали представлені у вигляді окремих довідок як про всі 124 населені пункти району, так і про вже не існуючі села (ліквідовані або поглинені сусідніми поселеннями чи обласним центром внаслідок колонізаційних процесів). Видання супроводжується картографічним матеріалом. Для істориків, краєзнавців та всіх, хто цікавиться історією України.Спалені села Чернігівщини

Спалені села і селища Чернігівщини в 1941–1943 роках: злочини проти цивільного населення. Збірник документів і матеріалів / Чернігівська обласна державна адміністрація, Чернігівська обласна рада, Український інститут національної пам’яті, Пошукове агентство по створенню науко- во-документальних серіалів «Книга Пам’яті» та «Реабілітовані історією» ; упоряд .: С. В. Бутко, О. В. Лисенко ; відп. ред. Р. І. Пилявець. – Чернігів: Видавництво Десна Поліграф, 2013. – 224 с. ISBN 978–966–2646–43–6. - РЕЖИМ ДОСТУПУ,

У збірнику документів і матеріалів представлені анотований список знищених карателями сіл і селищ Чернігівщини разом із цивільним населенням під час німецької окупації 1941–1943 рр., вибрані документи, які висвітлюють причини, характер та масштаби цих злочинів проти людяності, та мартирологи встановлених жертв трагедій повного спалення разом із мешканцями чотирьох сіл області. Видання здійснено на виконання Указу Президента України «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії» від 22 вересня 2011 р. № 925, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії» від 25 квітня 2012 р. № 235-р. та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії» від 21 травня 2012 р. № 184. Збірник призначено для істориків, краєзнавців, вчителів і викладачів, студентів, представників органів влади, всіх причетних до реалізації державної політики пам’яті в Україні. Упорядники висловлюють щиру вдячність за допомогу й сприяння у підготовці видання Державному архіву Чернігівської області, Чернігівському обласному історичному музею ім. В. В. Тарновського і Корюківському історичному музею.Иринин А. Черниговщина

Ирининъ А.М. Черниговщина. Исторія, естественное и экономическое описаніе края / А.М. Ирининъ. – Черниговъ: Издание Совета Кооперативных Съездов Черниговской губернии, 1919. – 156 с. - РЕЖИМ ДОСТУПУ.

История, естественное и экономическое описание края:Исторический очерк Черниговщины в связи с очерком истории Украины-Руси. - Естественное описание. Пространство и поверхность. - Геологическое строение. - Почва. - Народное образование. - Рост населения и переселения. - Сельское хозяйство. - Лесное хозяйство. - Кустарная и ремесленная промышленность. - Отхожие промыслы. - Фабрично-заводская промышленность. - Торговля. - Кооперация. - Главнейшие населенные места Черниговщины и ее достопримечательности. - Пути сообщения. - Климат. - Растительность и животный мир.Володимир Дрозд. Біобібліограф Володимир Дрозд: «Письменник – лише уста народу» : біобібліогр. нарис / авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; бібліографи-упоряд.: Г. В. Волянська, Т. М. Заморіна ; наук. ред. І. О. Негрейчук ; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – К., 2013. – 176 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 15).- Режим доступу.

П’ятнадцятий випуск серії біобібліографічних нарисів «Шістдесятництво: профілі на тлі покоління» присвячено відомому українському письменникові Володимиру Григоровичу Дрозду. Покажчик містить літературознавчий нарис Л. Б. Тарнашинської, присвячений творчій біографії митця, а також бібліографічний покажчик творів В. Г. Дрозда та літератури про нього.

Видання розраховане на широке коло науковців-філологів, культурологів, літературознавців, учителів-словесників, працівників бібліотечних та інформаційних служб, а також стане у пригоді читачам, які цікавляться творчістю В. Г. Дрозда та переймаються проблемами літератури і духовного життя народу, порушеними в його творах.Бойко В. Владні інституції Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія / В. Бойко, Д. Казіміров, С. Леп’явко ; Сіверський центр післядипломної освіти, Сіверський інститут регіональних досліджень, Український інститут національної пам’яті. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. – 192 с. - ISBN 978-617-7062-12-6. - Режим доступу.

Видання презентує майже тисячолітній період історії владних інституцій на Чернігово-Сіверщині. Вміщені в альбомі карти, атрибути влади, документи, біографії та інші матеріали у послідовній формі висвітлюють структуру адміністративно-територіальних одиниць, процес становлення органів державної влади та місцевого самоврядування.Фотоальбом призначений для працівників органів державної влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, викладачів, студентів та широкого кола читачів.'Село Пакуль на зламі століть

Курданов А. Л. Село Пакуль на зламі століть / А.Л.Курданов.— Чернігів: Деснянська правда, 1996.— 56 с. - Режим доступу.

У книзі директора Пакульської школи А. Курданова йдеться про історію села Пакуль Чернігівського району, його традиції, людей.Голос памяті

Курданов А. Голос пам'яті : історія с. Пакуль та його околиць / Андрій Курданов.— Чернігів : Миронівська друкарня, 1998.— 327 с. : ілюстр.

У книзі йдеться про історію села Пакуль (Чернігівського р-ну, Чернігівської області), традиції, звичаї та нелегку долю його мешканців.

Цей літопис спроба систематизувати матеріали з найдавніших часів.

Книгу можна переглянути та прочитати в бібліотеках Чернігівського району. Пакуль= "Пакуль поживемо тут": зб. ст. і матеріалів / Ін-т історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського Черніг. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, Черніг обл. орг. Нац. Спілки краєзн. України ; [редкол.: Коваленко О. Б. (відп. ред.) та ін.]. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. - 700, [16] с. : ілюстр., фотогр. -ISBN978-966-340-402-8.

Матеріали збірника - третьої книги про багате історичне минуле та сьогодення старовинного села Пакуль - на підставі призабутих і нововиявлених джерел, значна частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, відтворюють багатовікову історію поліського села.

Для науковців, педагогів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Чернігово-Сіверщини.

Книгу можна переглянути в бібліотеках Чернігівського району.Наша Семеняговка Якубец В. Д. Наша Семеняговка / В. Якубец. - Чернигов : Лозовой В. М., 2012. - 199 с. : ілюстр. - ISBN 978-967-2765-40-3.

В данной книге описаны факты из жизни хутора Семеняговка Пакульского сельсовета до революции 1917 года, периода коллективиза­ции, Второй мировой войны и послевоенного периода по воспоминаниям его жителей.

Книгу можно посмотреть и прочитать в библиотеках Черниговского района.Дніпровське: минуле та сьогодення Дніпровське: минуле тасьогодення : зб. ст. та матеріалів / Ін-т історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського Черніг. Нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. Спілки краєзнавців України ; [редкол.: Коваленко О. Б., Коваленко В. П., Курданов А. Л.]. - Чернігів : Лозовий В. М. [Вид.], 2011. - 752, [16] с. : фотогр. -ISBN978-966-2482-76-8.

Висвітлено минуле та сьогодення с. Дніпровське (до 1962 р. Навози), що на Чернігівщині, а також долю його мешканців. Уперше опубліковано описово-статистичні джерела XVIII ст., а також упорядкований А. Курдановим і доповнений М. Кравченко літопис визначних подій у його історії. Наведено статті місцевих видань про село та його мешканців за 1963 - 2010 рр.

Книгу можна прочитати в бібліотеках Чернігівського району.Село над Десною - Шестовиця Село над Десною - Шестовиця : зб. статей і матеріалів / Черніг. державний пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. Спілки краєзнавців України ; редкол. : В.П. Коваленко, А.Л. Курданов; відп. ред. О.Б. Коваленко.- Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009.— 344 с.

На підставі призабутих і нововиявлених джерел, значна частина яких уперше запроваджується для наукового обігу. у збірнику відтворено багате історичне минуле та сьогодення старовинного села Шестовиця.

Для науковців, педагогів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Чернігово-Сіверщини.

Книгу можна переглянути та прочитати в бібліотеках Чернігівського району.Містечко над Сновом Містечко над Сновом : зб. ст. і матеріалів / Черніг. державний пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, кафедра історії та археології України, Всеукраїнська спілка краєзнавців, Черніг. обласна організація ; відп. ред. Т. П. Демченко. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. - 340 с. : кол. іл. -ISBN978-966-340-197-3.

На підставі призабутих і нововиявлених джерел, значна частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, у збірнику відтворено багате історичне минуле та сьогодення старовинного містечка над Сновом - Седнева, який відіграв помітну роль в історії Чернігово-Сіверщини.

Для науковців, педагогів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Чернігово-Сіверщини.

Книгу можна переглянути та прочитати в бібліотеках Чернігівського району.Герасименко А. Колгосп краю поліського Герасименко А. Колгосп краю поліського / А. С. Герасименко ; за ред. Ф. П. Юхимчука. – К. : Видавництво «Урожай», 1967. – 88 с. : фот.

«Колгосп краю поліського» - це книга справжнього патріарха Анисова Герасименка Андрія Степановича, вагома сторінка історії рідного села. Все своє життя він присвятив тяжкій праці на землі. В 1967р. видавництво “Урожай” у Києві видало книжку А.С.Герасименка “Колгосп краю поліського” в якій він розповідає про життя свого рідного села та колгоспу «Всесвітній Жовтень», про досягнення та труднощі, ділиться передовим досвідом.
 Филарет [Гумилевский Д.] Историко-статистическое описаніе

Филарет [Гумилевский Д.] Историко-статистическое описаніе Черниговской епархіи. Кн.5 : Губ. Городъ Черниговъ. Уѣзды: Черниговскій, Козелецкій, Суражскій, Кролевецкій и Остерскій. – Черниговъ : Земская типографія,1874. – 444 с., 1 л. табл. - РЕЖИМ ДОСТУПУ,,.

В даному уривці з книги "Историко-статистическое описание Черниговской епархии", 1874 року наведені відомості про села Чернігівського району (уезду) станом на 1873 рік - історія, населення, геологія.

Шишацкий-Иллич. Местечко Олишевка

Шишацкий-Иллич А. В. Мѣстечко Олишевка : сочинение / Александр Шишацкий-Иллич. – Черниговъ :Губернская типографія,1854 – 186 с.

В книзі українського поета та етнографа 19-готсоліття Олександра Шишацького-Ілліча "Містечко Олишівка" надруковані матеріали з вивчення історії селища Олишівки в фольклорному та етнографічному відношенні.

Студьонова Л.В. Ось де, люди, наша слава

Студьонова Л.В. Ось де, люди, наша слава : бесіди проЧернігів. козацтво / Людмила Валентинівна Студьонова. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. - 172 с. : іл. -ISBN966-8276-93-0. - РЕЖИМ ДОСТУПУ...

Ця книжка – скромна спроба зробити перший крок до вивчення істо­рії Чернігівського району періоду Козаччини. Складається вона з п'яти бесід, в яких містяться відомості про походження козаків і ставлення до них чужинців, про утворення Чернігівського полку, сотень, сотенних сіл і містечок, про козацьку генеалогію і геральдику, про стан сотенного і полкового міста Чернігова.Видання розраховано на істориків, краєзнавців, музейних і бібліотеч­них працівників, студентів, шкільних і вузівських викладачів, всіх, хто ці­кавиться історико-краєзнавчою літературою.Долі, обпалені війною

Студьонова Л. В. Долі, обпалені війною: документальна повість / Людмила Валентинівна Студьонова. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. - 168 с.: іл. -ISBN966-340-079-x. - РЕЖИМ ДОСТУПУ...

Книга написана на документальній основі про Чернігівський район у роки Великої Вітчизняної війни. Вперше публікуютьсясвідчення очевидців про спалені, нагородні листи Героїв Радянського Союзу - уродженців Чернігіського району тощо.

Видання розраховано на масового читача.Слідами Чернігівського підпілля

Студьонова Л. В. Слідами Чернігівського підпілля : документальні нариси / Людмила Валентинівна Студьонова. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. - 232 с.: іл. -ISBN978-966-340-198-0.

У книзі розкрито маловідомі сторінки діяльності Чернігівського міської підпільної організації 1941-1943 рр. на чолі із О.Д. Михайленком (1916 - 1985) на тлі створеного німецького-фашистськими окупантами режиму. Вірними помічниками чернігівців були патріоти сіл Андріївка, Киїнка, Козероги Чернігівського району.

Використовуючи документи архівних установ Чернігова, Києва, Житомира, Москви, Приморського краю, Одеси, Мінська, спогади учасників подій, наукові розробки сучасних українських, російських і білоруських істориків, автор вперше розповідає про фальсифікаторів діяльності Чернігівського підпілля.

Книга розрахована на масового читача.Казка, А. В. Васильки Казка, А. В.Васильки : поезії / Аркадій Казка.— К. : Рад. письменник, 1989.— 261 с.

Книжка А.В. Казки "Васильки" є першим виданням його поезій, поем, перекладів, епістолярної та Літературно- критичної прози. Твори подаються за першодруками, машинописними та рукописними копіями, які зберігались у В.О. Мисника, А.К. Павлюка, Г.П. Казки, а також зберігаються в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України.


Демченко Т.П. Батько Шраг

Демченко Т. П. Батько Шраг : [монографія] / Тамара Демченко. - Чернігів : Деснянська правда, 2008. - 263 с. : фотогр. - (Рідні джерела). - Бібліогр.: с. 226-234 та в підрядк. прим. -ISBN978-966-502-434-7.

На основі значної джерельної бази та наукової літератури у книжці відтворено головні віхи життя нашого земляка, адвоката Іллі Шрага – відомогj діяча українського національно-визвольного руху, проаналізовано його громадсько-політичну діяльність, зокрема, участь у роботі таких репрезентативних інституцій, як Перша Державна Дума Росії та Українська Центральна Рада.

Для науковців, педагогів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією рідного краю та життєписом його видатних представників.Смт Михайло-Коцюбинське Лугина О. В. Смт Михайло-Коцюбинське - давньоруське селище, польське містечко, монастирське село : історія смт Михайло-Коцюбинське до кінця XIX ст. / Олексій Лугина. - Ніжин : Лисенко М. М., 2012. - 95 с. : ілюстр. - Бібліогр. в підрядк. прим.

В даній книжці вивчається історія смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського району Чернігівської області до кінця XIX століття. На підставі аналізу історичних документів, досліджень краєзнавців робиться спроба визначити вік поселення, походження його назви, розкриваються основні події в історії населеного пункту. Деякою мірою досліджується історія навколишніх сіл та регіону загалом.

календар 2016

Календар знаменних і пам’ятних дат по Чернігівському району на 2016 рік / Черніг. районна організація краєзнавців, Центральна б-ка ЦБС Черніг. району ; уклад. О.І. Іваненко ; ред. О.В. Кирюша. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 96 с. - ISBN 978-617-7323-48-7.

Календар знаменних і пам’ятних дат по Чернігівському району на 2016 рік має рекомендаційний характер і не претендує на вичерпність. Подано перелік найцікавіших дат з історії та сьогодення населених пунктів Чернігівського району на основні ювілейні дати. Посібник стане у нагоді музейним і бібліотечним працівникам, краєзнавцям і журналістам, студентам і викладачам вищих учбових закладів. Практичне застосування викладеного матеріалу можливе під час підготовки та проведення Днів села, ювілеїв та презентації громад у 2016 році.«Реабілітовані історією»

Реабілітовані історією. Чернігівська область [Текст] / голова ред. кол. В. М. Хоменко [та ін.]. - Чернігів : Деснянська правда, 2008 . - (Реабілітовані історією: у 27 т.).

Кн. 1 / упоряд. О. Б. Коваленко [та ін.]. - Чернігів : [б.в.], 2008. - 800 с. -ISBN 978-966-502-460-6.

У першій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Чернігівська область» опубліковані результати дослідження про масові політичні репресії у 1918–1939-хрр.У вступній статтіособлива увага приділяється регіональним особливостям функціонування більшовицького режиму.

У розділі «Мовою документів»опубліковані документи про формування системи державного терору на території області, проведення колективізації та наслідки масового голоду, описані методи роботи радянських спецслужб, статистичні дані жертв більшовицького терору.

Окремим розділом публікуються спогади громадян, які постраждали від політичних репресій Олександра Корнієвського, Василя Ролика, Ірини Хоменко.

У розділі «Біографічні нариси»описані трагічні долі одного лідерів Української партії соціалістів-революціонерів Миколи Шрага, громадських діячів Олексія Бакуринського та Миколи Висоцького, партизана Миколи Кропив’янського, історика Павла Федоренка, академіка Михайла Сперанського, славіста Григорія Ільїнського, голови обласного Тсоавіахіму Івана Панкратова, селянина Андрія Гвоздя, родини Могилянських.

У додатку опублікована стаття О.Бажаната В.Золотарьова «Керівний склад ЧК–ГПУ–НКВД Чернігівщини у 1918–1941-х рр.».


Реабілітовані історією. Чернігівська область [Текст] / ред. кол.: Хоменко В. М. (голова) [та ін.]. - Чернігів : Деснянська правда, 2008 . - (Реабілітовані історією : у 27 т.).

Кн. 2 / [упоряд.:О. Б. Коваленко та ін.]. - 2010. - 709 с. - Текст укр., рос. - 800 экз.

У другій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Чернігівська область» опубліковані результати дослідження про масові політичні репресії наприкінці 1930-х–1980-т ірр. Увступній статтіособлива увага приділяється регіональним особливостям функціонування більшовицького режиму.

У розділі «Мовою документів» опубліковані архівні матеріали про проведення репресивних акцій в умовах «великого терору» на території області, реалізації Указу Президії Верховної Ради СРСР від 21 лютого 1948р., переслідування духовенства та віруючих, боротьбі з дисидентами.

У розділі «Біографічні нариси»описані трагічні долі поетів Аркадія Казки, Марка Вороного, ксьондза Петра Барановського, композитора Михайла Черняка, історика Бориса Шевеліва, етнолога Бориса Луговського, архівіста Вальтера Фохта, Героя Радянського Союзу Івана Кондратця, студентки Катерини Гариги, Івана Комащенка.

Оприлюднені біографічні дані про репресованих жителів Чернігівської області (А–Ба).


Реабілітовані історією. Чернігівська область [Текст] / обл. редкол.: Хоменко В. М. (голова) [та ін.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2008 . - (Реабілітовані історією : у 27 т.).

Кн. 3 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.] ; [упоряд.: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко]. - 2011. - 598, [1] с. : табл. - 800 экз. -ISBN 978-966-2646-16-0.

У третій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Чернігівська область» розкриваються суперечливі відносини між державою та Церквою на терені Чернігівської області.

У розділі«Мовою документів»опубліковані архівні матеріали про практичну реалізацію політики вищого партійно-державного керівництва СРСР та Радянської України щодо ліквідації Церкви.

У розділі «Біографічні нариси»описані трагічні долі члена ВПЦР Івана Тарасенка, громадського діяча Івана Коробки, селянина, поета-самоука Юхима Гридька, ігумена Аліпія. Також опубліковане окреме дослідження про місце масового поховання репресованих громадян у Халявинському урочищі.

Оприлюднені біографічні дані про репресованих жителів Чернігівської області(Бе–В).

Реабілітовані історією. Чернігівська область [Текст] / голова ред. кол. В. М. Хоменко [та ін.]. - Чернігів : Деснянська правда, 2008 . - (Реабілітовані історією : у 27 т.).

Кн. 4 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.] ; упоряд.: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2012. - 630 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр.: с. 19-21. - 800 экз. -ISBN 978-966-2765-53-3.

У четвертій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Чернігівська область» на основі виявлених архівних джерел розкриваються етапи застосування Указів Президії Верховної Ради СРСР від 21 лютого та 2 червня 1948р. про виселення селян, які не виконали мінімуму трудоднів.

У розділі «Мовою документів»опубліковані архівні матеріали про практичну реалізацію політики вищого партійно-державного керівництва СРСР та Радянської України інтенсифікації сільського господарства шляхом державного терору у 1947–1948рр.

У розділі «Біографічні нариси»описані трагічні долі літературознавця Ананія Лебедя, мистецтвознавця Леоніда Митькевича, історика, викладача Василя Дубровського, вчителів Дмитра Пашкевича, Едуарда Лепретра, Дмитра Мехеда, Олександра Васюка.

Оприлюднені біографічні дані про репресованих жителів Чернігівської області(Г–Д).

Реабілітовані історією. Чернігівська область [Текст] / голова ред. кол. В. М. Хоменко [та ін.]. - Чернігів : Деснянська правда, 2008 . - (Реабілітовані історією : у 27 т.).

Кн. 5 / [НАН України, Ін-т історії України та ін.] ; [упоряд.: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2014. - 693, [1] с. - 800 экз. -ISBN 978-617-7223-62-6.

У п’ятій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Чернігівська область» опублікована стаття про обставини виникнення науково-видавничого проекту «Реабілітовані історією» і реалізацію у Чернігівській області, його натхненника– першого голову Головної редколегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» академіка НАН України П.Тронька.

Оприлюднені біографічні дані про репресованих жителів Чернігівської області (Е–К).


Літопис доль 1 Літопис доль таднів минулих [Текст] / [ред. кол. : М. М. Ганжа ; упоряд. : Г. Г. Адруг-Дараган, С. М. Горобець, А. Л.Курданов]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2013. - 611 с. : фотогр. - Бібліогр.: с. 605-609. - 300 экз. -ISBN978-966-2765-76-2.

Книга, присвячена 90-річчю Чернігівського району, містить відомості про людей, які своєю працею та звитягою звеличували наш край протягом ХХ – початку ХХІ ст.

Для краєзнавців, учителів та учнів, усіх, хто цікавиться історією та сьогоденням Чернігово-Сіверщини.
 Календар знаменних і пам’ятних дат на 2017 рік. Календар знаменних і пам’ятних дат на 2017 рік. Чернігівський район, Гончарівська, Іванівська, Михайло-Коцюбинська об’єднані територіальні громади / КЗ «Чернігівська районна централізована бібліотечна система», Чернігівська центральна районна бібліотека, районний осередок Національної спілки краєзнавців України; уклад.: М.В. Городня, Л.М. Притиковська; відп. за вип. О.П. Колесник. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 80 с. - ISBN 978-617-7491-12-4.

Бібліографічний посібник «Календар знаменних і пам’ятних дат на 2017 рік. Чернігівський район, Гончарівська, Іванівська, Михайло-Коцюбинська об’єднані територіальні громади» має рекомендаційний характер і не претендує на вичерпність. Укладачами подано відомості про деякі події з історії та сьогодення населених пунктів Чернігівського району та перелік основних ювілейних дат року.

Видання стане у нагоді бібліотечним і музейним працівникам, краєзнавцям і журналістам, студентам і викладачам учбових закладів. Практичне застосування викладеного матеріалу можливе під час підготовки до проведення масових заходів.Кiлькiсть переглядiв: 3921

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.