Мохнатин

Кількість населення — 504 особи, дворів — 221. Відстань від райцентру — 20 км.

Центр сільської ради, якій підпорядковане с.Юр'ївка.

Про час заснування і походження назви села знаходимо відомості в книзі Філарета (Гумілевського): "Когда то он расположен был на горе на правой стороне ручья Бычалки, иначе Струги, в версте к западу от нынешнего поселения; берега ручья топкие и покрытые мхом, давшие имя поселению, и возвышенность горы доставляли Мохнатину безопасность почти недоступную. Гора ныне называется старым Мохнатиным; на ней находят серебряные польские монеты. Последние показывают собою, что поселение Мохнатина на новом, открытом и удолистом месте последовало уже после польского владычества".

П. Кулаковський відносить Мохнатин до старих поселень регіону, які виникли ще за литовської доби. На рубежі ХVІ – ХVІІ ст. село спустіло внаслідок воєнного лихоліття (Лівонська війна та період Смути) і відродилося вже за поляків: «На самій межі з Любецьким староством між правими притоками Білоусу – Свишнем та Стругою знаходилося селище Мохнатин. Напередодні 1619 р. воно, правдоподібно, знаходилося у сфері впливу любецьких бояр. У березні 1621 р. Мохнатин отримав Григорій Піотровський.Заснування тут населеного пункту відбулося близько 1625 р. Вже тоді за кошти володільця був збудований на Білоусі млин, який мав обслуговувати мохнацьких підданих».
Схожу версію походження назви висуває Ю. Виноградський: «Закінчення назви на «тин» указує на те, що село колись було огороджено, але горожа (тин) обросла мохом». Однак згадка про огорожу видається недоречною. Вірогідно, в основі назви прізвище засновника або власника земель – Мохната чи Мохнача. Так, в 1625 р. зустрічається топонім «Мохнатова гать» («mohnatova gai»382), а біля Любеча відоме село Мохначі.
Раніше поруч із селом існувала слобідка з такою ж назвою. Згідно опису 1781 р., «село же жильями своими соеденено почти зъ слободкою бригадира Милорадовича, називаемою Мохнатинская; раздѣляются жъ протокомъ Бычалкою; положеніе имѣетъ …на бугристомъ мѣстѣ, при пахатномъ полѣ». Слобода Мохнатинська дісталася Милорадовичу як родова власність його дружини Софії Полуботківни, дочки бунчукового товарища Семена Полуботка.
А раніше, під час Генерального слідства про маєтності 1729-1730 рр., Андрій та Яків Полуботки відносили слобідку та ряд інших поселень до числа тих, які «поселени дѣдомъ нынѣшнихъ влад±льцовъ Леонтиемъ Полуботкомъ» – вірогідно, ще наприкінці ХVІІ ст.
Василенко Н. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729–1730 г. – Чернигов, 1908. – С. 160.
Виноградський Ю. Назви населених пунктів та об’єктів природи Чернігівської області. – Чернігівський район // ЧІМ. – Інв. № АЛ 2059/196/24. – Арк. 11.
Доманова Г., Кондратьєв І. Кордон землеволодінь Чернігівського магістрату першої половини ХVІІ ст. / Сіверянський літопис. – 2008. – № 3. – С. 69–71,78.
Кондратьєв І. Під Литвою, Москвою та Польщею. – Чернігів, 2005. – С. 65, 66.
Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої. 1618–1648. – К., 2006. – С. 251, 266.
Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Книга пятая. – Чернигов, 1874. – С. 103–104.

// Горобець С. Заснування і походження назв сіл Чернігівського району / Сергій Горобець. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. – С.124-125. - ISBN 978-617-7223-27-5.


Вперше згадується у писемних джерелах під 1660 р.Універсалом гетьмана Юрія Хмельницького від 22 січня 1660 року село закріплено за "Черниговским девичьим монастырем как древняя собственность его". Також село було у власності П'ятницького монастиря.

Поблизу с.Мохнатий виявлено поселення і кургани періоду Київської Русі (Х-ХШ ст.), біля Юр'ївки - поселення ІХ-ХШ ст., знайдено скарби римських монет І—III ст. н.е.

Біля села Мохнатинський гідрологічний заказник з 1979 р. - болотний масив, розташований біля сіл Довжик і Мохнатий, площа 136 га.

У селі Юріївка кількість населення - 91 особа, дворів - 57.

XVII ст. - наприкінці століття рудківський священик Пилип Петров купив у Леонтія Полуботка в селі Рудня стару дерев'яну церкву й разом з копією відомої чудотворної ікони Божої Матері перевіз у Мохнатий, а Чернігівський архієпископ Лазар Баранович затвердив нову парафію в селі. Гетьман Іван Скоропадський дарував церкві куплені на свій кошт ікони і євангеліє. В іконостасі церкви було зображено герб гетьмана І. Мазепи та зберігалася чаша, яку гетьман подарував у 1697 році церкві. В 1771 р. на місці старої була споруджена нова Покровська церква. В 60-х роках XX ст. церква була повністю зруйнована.

1925 р. - в с. Мохнатий утворено сільгоспартіль "Новая жизнь".

Жертвами Голодомору стали в Мохнатині 36 осіб, у Юр'ївці 27 осіб.

1943 р., 21 вересня - село звільнено від німецької окупації.

1958 р. - в с. Мохнатий споруджено пам'ятний знак на могилі радянських воїнів, що загинули у 1943 році під час визволення села. В 1970 році встановлено обеліск у пам'ять воїнів-односельців, що загинули (140 чол.) на фронтах Великої Вітчизняної війни. На фронтах воювало 320 чоловік, 168 чоловік нагороджено орденами та медалями.

1971 р. - в Юр'ївці створено парк Героя Радянського Союзу капітана Бондаря біля його могили.

Нині діють ЗОШ І—II ст., амбулаторія, Будинок культури, бібліотека, в с. Юр'ївці ФАП і Покровська церква. Працює СТОВ "Шанс".

Відомі люди села:

Микола Ятченко - журналіст і кіносценарист;

О.П. Боднар - Герой Радянського Союзу. Похований в с. Юр'ївка. На могилі встановлено погруддя. Його ім'ям названо вулиці в Чернігові і Юр'ївці.

// Сіверські скрижалі. Краєзнавчий портрет Чернігівщини / за загал. ред. В. Ткаченка . – К. : «Дім, сад, город», 2011. – C. 601-602. – ISBN 978-966-2471-29-8.


Сказание о местночтимой иконе Богоматери Мохнатинской.

Для перегляду відео необхідно встановити останню версію Adobe Flash Player. В Черниговском уезде, в 22-х верстах от Чернигова, по дороге в местечко Любечь, лежит небольшое село Мохнатий. Там в бедной и весьма ветхой церкви Покрова Пресвятыя Богородицы находится местночтимая, называемая в устах народа неиначе, как чудотворною, икона Богоматери именуемая — Мохнатинскою. С конца 1691 года и почти до последнего времени дивныя благодатныя исцеления истекали от чуднаго образа Богоматери, что видно из древней летописи, хранящейся в архиве церковном1), в которой записано 635 чудотворений от дивнаго образа Пресвятой Девы Марии.

Точной верной истории Мохнатинской иконы Богоматери в архиве церковном не сохранилось. Из преданий же народных более распространены о ней следующие два: - когда, говорят, по дороге от Чернигова к Любечю были церкви только в с.с. Рудке и Довжике, деревня Мохнатин пренадлежала приходом к селу Рудке. Из бывших в Рудке двух священников Филипп Петров, узнав что вельможа Полуботок в селе Рудне (ныне Редьковка) начял строить новую большую деревяную церковь, купил у него старую малую церковь с. Рудни, в которой находился иявленый чудотворный образ Богоматери. Эту церковь священник Петров перевез в Мохнатин который отделил от Рудки и сделал с разрешения Архипастыря Лазаря Барановича, самостоятельным приходом. Чудотворного же Образа Богоматери вельможа Полуботок первоночально отдать не желал и он поставлен был в новой церкови с. Рудни. Впоследствии дивныя сонныя видения заставили священника Петрова усиленно просить вельможу Полуботка отдать в Мохнатинскую церковь, чудотворный образ Богоматери 2). Это случилось, как можно заключить из древней летописи чудес от Мохнатинской иконы Богоматери, в конце 17-го столетия. Но надпись сверху чудотворной иконы Богоматери возбуждает некоторое недоразумение. Эта надпись гласит: «истинное подобие и мера иконы Пресвятой Богородицы в Рудке».

1) Летопись эта рукописная, написанная несколькими руками большею частью печатным словянским шрифтом.

2) Предание, записанное Мохнатинским священником Лопутским в 1851 году 31 мая.

Основываясь на данных, сохранившихся в письме, что подлинная чудотворная икона Богоматери из села Рудни передана в Мохнатин в месте с старою церковью, в которой она находилась;1) можно думать, как говорит тот-же Мохнатинский священник Лопоцкий в своей рукописной записке, что вельможа Полуботок, принужденный против своэго желания отдать чудотворную икону Богоматери в церковь с. Мохнатина, снял точную копию с нея, а для памяти сего происшествия сделал вышепомянутую надпись, как бы в таком смысле: в замен сего образа, истинное подобие оставлено в Рудне. Теперь в селе Редьковке (Рудне) нет чудотворного образа Богоматери, а потому на основании вышепрописаннаго можно с достоверностыю предпологать, что находящаяся ныне в древней Мохнатинской Покровской церкови икона Богоматери есть подленная чудотворная икона Богоматери, бывшая в церкви с. Рудни, переименованной в Редьковку, а не копия с нея. Другая надпись внизу иконы в стихах говорит следующее:

Идеже творящеся железо от блата, Тамо Дева вселися дражайшая злата Людие жестокие нравы смягчают

Последняя строка стерлась, так что разобрать ее нет возможности. Такая надпись еще более подтверждает сохранившееся в письме предание, что эта самая икона Богоматери, а не другая явилась в с. Рудне, нинешней Редьковке, которая по близости руды носила как видно два названия: Редьковка и Рудня.

1) Историко-статистическое описание Черниговской епархии, книга 5 стран. 106.

В описании села Редьковки Преосв. Филарета Черниговского упоминается древний октоих 1686 г. с надписью на ней: я иерей Андрей продалем октоих до церкви Покрова Богородицы Радьковской Руднянськой Из дневника св. Димитрия Ростовского также становится почти несомненным тот фокт, что чудотворный образ Богоматери находится в Рудне Черниговского уезда, нынешней Редьковке. В нем в записи под 1689 годом сказано: « из Чернигова переезжая до Рудни, под Любечем находящейся, где прославился образ чудесами многими». 1 ) Очевидно, что здесь говорится о Рудне, находящейся в близи Любеча, какова только ныняшняя Редьковка. Другое предание, сохранившееся только в устах народа, что пан Полуботок, не смотря на самыя усиленныя просьбы священника Филипа Петрова, не согласился отдать чудотворный образ Богоматери в проданную им в Мохнатин старою церков, но икона сама скрылась из новой церкви с. Рудни и явилась в Мохнатин таким образом: один из жителей села Мохнатина возвращался в дом свой. Около уже села лошадь его пристала и он начал подгонять ее, и вот, когда он размахнулся кнутом, чтобы сильнее ударить нежелавшее бежать животное, рука его мгновенно до того ослабела, что он не мог ею вовсе владеть. В сильном испуге он обернулся назад и увидел над возом стоящую и как солнце сияющую икону Богоматери. Со страхом и трепетом он довез до храма своего села дивную святыню, там он со слезами стал просить и молить Царицу Небесную о помиловании и получить исцеление. Икона Богоматери торжественно при множестве народа, внесена была в церкве на том самом месте на котором стояла в этой-же церкви в селе Рудне 3) Какое из двух предании имеет более оснований принять его за истеное, определить трудно. Достоверно только то, что с появлением чудотворной иконы Богоматери в с. Мохнатине,— в с. Рудне, теперешней Редьковке ее более не существует.

1) Историко-статистическое описание Черниговской епархии, книга 5 стран. 101.

2) Календарь Чернигов епархии 1892г. стр. 98.

3) Летопись чудес Богоматери, чуд. 85, 287.

Сказание о честно чтимой иконе Богоматери Мохнатинской

Икона Мохнатинської Божої матері Не имея пока средств издать полное описание чудес от Мохнатинского образа Богоматери мы здесь остановимся на важнейших из них. Всех чудес от Мохнатинской Богоматери, записаных в древней летописи найденной в архиви церковном, 635; они обнимают период времени от 1691г. до 1781г.

Эта летопись чудес от иконы Богоматери озаглавлена так: « Чуда Пресвятой Богородицы Мохнатинской деючиися от образа ея чудовнаго»:

Чудо 1-е.

1691г. октября 1-го. В день Покрова Пресвятой Богородицы получила исцеления от Мохнатинского образа Пресвятой Богородицы жителька с. Мохнатина Анна Кондратова Носка. Более полгода у ней была вывихнута левая нога и она совершенно не могла ею действовать. После-же усердной молитвы пред сим образом Богоматери она получила исцеление и стала ходить и хвалить Пресвятую Богородицу.

Чудо 14-е.

Из села Полуботок Феодора Порхомиха заявила пред всеми, что она 7 недель была больна так сильно, что не могла с постели подняться, а когда дала обещание поклоняться Мохнатинской иконе Богоматери, получила исцеление.

Чудо 15-е.

Из села Сытой-Буды Василий Пашнихонок более 10 лет был помешан и в бесновании. Припадки повторялись по три раза в день. По обету он был поведен на поклонение образу Богоматери Мохнатинской. Еще на дороге припадки оставили его: в Мохнатине, после молитвы пред сим образом, он получил совершенное исцеление.

Чудо 19-е.

Стародубского уезда из Рудни Клюсовской Максим Дейнеченко полтора года был болен левою ногою так, что не мог с постели встать. Услышавши-же о чудотворной иконе Богоматери Мохнатинской, он дал обед поклонится ей, и немедленно почуствовал облегчение, а когда пришел в Мохнатин и помолился пред образом, получил совершенное исцеление.

Чудо 41-е.

Из с. Пекуровки. Феодора Прищепиха около 4 лет ничего не слышала и при этом еще страдала сильным колотьем в ушах. Когда-же она по обету пришла к образу Богоматери Мохнатинской и усердно молилась пред ним; то разрешился слух ее и совершенно прекратилось колотье в ушах ее.

Чудо 51-е.

Стародубскаго уезда с. Кливца. Иван панченко целый год не владел руками и ногами ц не мог повернуться на постели. В время такой и продолжительной болезни он получил в сонном видении повелении сходить поклониться чудотворному образу Богоматери Мохнатинской. Проснувшись, он почувствовал облегчение, а после молитвы пред сим образом совершенно выздоровел.

Чудо 54-е.

Житель г. Могилева Терентий Осипович пять лет ничего не видел. Услышавши о чудотворениях от образа Богоматери Мохнатинской, он отправился в Мохнатин и пред образом Богоматери получил прозрение.

Чудо 293-е.

Пан Красовский, Есаул Черниговский был в войске под г. Ригою. Там он заболел, девять недель пролежал в тяжкой болезни и уже совсем почернел. Когда же он дал обет поклонится образу Богоматери Мохнатинской, зделался здоровым.

Чудо 329-е.

Города Козельца. Пан Василий Солонина был болен со всею семьею: особенно сын его Федор до того тяжко был болен, что походил на мертвого, и его уже оплакали. Когда же отец дал обещание поклониться Мохнатинскому образу Богоматери, то все выздоровели.

Чудо 607-е.

Никифор, сын о. Конона Якевыча; Викарыя Благовещенской церкви г. Чернигова, родился слепым когдаже его привезли в с. Мохнатины и, после молитвы пред образом Царицы Небесной, приложили к сему образу, то он мгновенно прозрел.

Чудо 615-е.

Стефан Тернавський сам написал в летописи церковной, что сын его Василий был так болен, что считался уже полумертвым; когдаже обещали послали его на поклонение образу Богоматери Мохнатинской, то он быстро начал поправляться, а пред образом Царицы Небесной получил совершенное выздоровление.

Чудо 616-е.

Иоанн Доброницкий также сам записал в летопись церковную, что жена его была тяжело больна после родов; когда же он дал обещание свозить ее на поклонение образу Богоматери Мохнатинской, она тотчас-же почувствовала облегчение, а потом в Мохнатине по молитве пред образом Царицы Небесной получила совершенное исцеление.

Чудо 620-е.

Яков Лизогуб так-же собственноручно записал в летописи церковной, что он был болен тяжкою болезнию и получил исцеление во время молитвы пред Мохнатинским образом Царицы Небесной.

Слава и благодарение Царице Небесной, неоставляющей своею милостию всех, с верою к Ней прибегающих!

Празднование в честь Мохнатинской иконы Богоматери совершается каждое новомесячное воскресение. К этому дню в прежнее время собирался народ из ближних и дальних сел и из города Чернигова. Служение Божественной Литургии в эти дни начинается и ныне часов около десяти утра, чтобы дать возможность прибыть во храм и иноприходным. После литургии совершается крестный ход к колодцу в близи храма, где бывает торжественное водохрещение.

Но с особенною торжественностию совершается Богослужение в честь Мохнатинского образа Богоматери в десятое воскресение после Светлаго праздника Пасхи. Это, так сказать, храмовой праздник в честь сего образа: на кануне этого дня совершается торжественное всенощное бдение, иногда и собором. Утром пред литургиею, которая в этот день начинается не ранее десяти часов, бывает чтение акафиста и водоосвящение, а после литургии крестный ход с образом Богоматери вокруг храма. Праздник заканчивается вечернею, после которой во второй раз торжественно читается акафыст Богоматери и бывает внебогослуженное чтение.

Мохнатинский образ Божьей Матери // Православные знакомства "Азбука верности"

Икона Богородицы Мохнатинская : 25 октября // Православный церковный календарь

Мохнатинская икона Божией Матери // Чернігівська і Новгород-Сіверська єпархія : офіційний сайт

Кiлькiсть переглядiв: 2343

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.